Skip to main content

Hvem er Foreningen af Offentlige Anklagere?

 

Foreningen er også kendt under forkortelsen FOAN. Vi er en landsdækkende klub under Djøf, som varetager interesserne for alle landets anklagere og jurister i anklagemyndigheden og politiet.

 

Foreningen har ca. 850 medlemmer og er stiftet i 1920 med det formål at virke for medlemmernes faglige interesser, at tilvejebringe en fælles repræsentation udadtil og gennem foreningsmøder m.v. at udbygge det faglige sammenhold.

 

Hvem kan være medlem?

 

Som medlemmer optages ansatte i rigspolitiet eller anklagemyndigheden, der samtidig er medlemmer af Danmarks Jurist- og Økonomforbund (Djøf).

Nyheder

Jubilæumsgaver til medlemmerne

FOANs 100 års jubilæumsgaver til medlemmer

I anledning af FOANs 100 års jubilæum blev der uddelt jubilæumsgaver til de medlemmer, der var til stede ved generalforsamlinge

læs mere

Jubilæum 2020

Jubilæum 2020

I 2020 fyldte Foreningen af Offentlige Anklagere - tidligere Politifuldmægtigeforeningen - 100 år!

 

Desværre forhindrede COVID-19, at vi kunne holde fest i 2020. Vi håber

læs mere