Skip to main content

Hvem er Foreningen af Offentlige Anklagere?

 

Foreningen er også kendt under forkortelsen FOAN. Vi er en landsdækkende klub under Djøf, som varetager interesserne for alle landets anklagere og jurister i anklagemyndigheden og politiet.

 

Foreningen har ca. 750 medlemmer og er stiftet i 1920 med det formål at virke for medlemmernes faglige interesser, at tilvejebringe en fælles repræsentation udadtil og gennem foreningsmøder m.v. at udbygge det faglige sammenhold.

 

Hvem kan være medlem?

 

Som medlemmer optages ansatte i rigspolitiet eller anklagemyndigheden, der samtidig er medlemmer af Danmarks Jurist- og Økonomforbund (Djøf).

Nyheder

Seniorordning

FOAN har efter opfordring fra medlemmerne indhentet nærmere oplysninger fra de forskellige embeder vedrørende indgåede seniorordninger.

På baggrund af de indkomne oply

læs mere

Jubilæum 2020

Jubilæum 2020

FOAN er desværre nødsaget til at udskyde vores 100 års jubilæum til 2021 grundet corona

 

I 2020 fylder Foreningen af Offentlige Anklagere - tidligere Poli

læs mere